Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB)

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) ir iestāde, kas ir atbildīga par apdrošināšanas sistēmas administrēšanu un uzraudzību Latvijā. Tas darbojas kā organizācija, kas pārrauga un nodrošina obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OCTA) Latvijas teritorijā. LTAB veic vairākas funkcijas, ieskaitot apdrošināšanas polišu reģistrēšanu, segumu izmaksu veikšanu un informēšanu par OCTA sistēmu.

LTAB - Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs

2004. gadā dibinātā biedrība “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” (LTAB) apvieno visas Latvijas apdrošināšanas sabiedrības, kas piedāvā OCTA (Obligāto civiltiesiskās transportlīdzekļu apdrošināšanu). LTAB darbību regulē vairāki likumi un normatīvi akti, tai skaitā Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums.

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs.

Sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai ir izveidots LTAB, kurā apvienojušās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā – AAS Balta, AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams, AAS Baltikums Vienna Insurance Group, AAS BTA Baltic Insurance Company, Compensa Vienna Insurance Group UADB Latvijas filiāle, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, AAS Gjensidige Baltic, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, Seesam Insurance AS Latvijas filiāle un Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle.

LTAB galvenie uzdevumi ir:

  • nodrošināt OCTA sistēmas darbību;
  • administrēt garantijas fondu;
  • organizēt transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atlīdzību izmaksu;
  • veikt sabiedrisko attiecību darbu;
  • pārstāvēt Latvijas apdrošināšanas sabiedrību intereses starptautiskajās organizācijās.

LTAB ir svarīga loma Latvijas transportlīdzekļu apdrošināšanas sistēmā. Birojs nodrošina, ka visiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē, ir OCTA, un ka cietušie ceļu satiksmes negadījumos var saņemt atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem.

LTAB rekvizīti:

Vienotais reģistrācijas numurs: 40008084453
SEPA identifikators: LV86ZZZ40008084453
Adrese: Rīga, Toma iela 4
Dibināšanas datums: 2004. gada 30. augusts

OCTA polises pārbaude pēc numuraLTAB vietnē