Kas ir OCTA apdrošināšana?

OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.

Kas ir OCTA? OCTA polise (Standartlīgums). OCTA standartlīgums (veidlapa)
Tipveida OCTA standartlīgums

OCTA sistēma Latvijā

OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. OCTA apdrošināšanas polise ir obligāti nepieciešama visiem transportlīdzekļiem, ja tie piedalās ceļu satiksmē. 1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā, Eiropas Savienībā un Zaļās kartes dalībvalstīs.

Kur darbojas OCTA polise?

OCTA apdrošināšana: Darbības teritorijā: EEZ valstis

OCTA polise ir spēkā Latvijā un arī citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs. Šīs valstis ir Lietuva, Igaunija, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Īrija, Itālija, Kipra, Lielbritānija un Ziemeļīrija Apvienotajā Karalistē, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Lihtenšteina, Īslande un Norvēģija, kā arī Šveice, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne un Andora. Tas nozīmē, ka ceļojot ar savu transportlīdzekli uz šīm valstīm, Jūsu OCTA polise būs spēkā un sniegs apdrošināšanas aizsardzību attiecībā uz trešajām personām, ja notiktu ceļu satiksmes negadījums. Tas ir svarīgs aspekts, kas nodrošina finansiālu atbalstu un atbildību, ja Jūsu transportlīdzeklis nodarītu kaitējumu citiem ceļu satiksmes dalībniekiem ārpus Latvijas teritorijas.

Kādus zaudējumus personai un mantai sedz OCTA apdrošināšana?

OCTA (Obligātā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana) sedz zaudējumus, ko apdrošinātā transportlīdzekļa īpašnieks nodara trešajām personām vai viņu īpašumam ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, kad apdrošinātājs ir vainīgs. Zaudējumui var būt atlīdzināti gan personai, gan mantai.

Svarīgi atzīmēt, ka OCTA polise nesedz zaudējumus pašam apdrošinātājam vai transportlīdzekļa vadītājam. Tā sniedz atlīdzību tikai trešajām personām, kuras ir cietušas negadījumā, ko izraisījis apdrošinātā transportlīdzeklis. Apdrošinātājam pašam būtu jāsedz savu transportlīdzekļa remonta vai aizstāšanas izmaksas, ja tas ir vainīgs negadījumā.

OCTA polises atlīdzības limits

OCTA sedz personai nodarītus zaudējumus apjomā līdz 5 000 000 EUR — mantai līdz 1 000 000 EUR. OCTA sedz gan zaudējumus personai, gan zaudējumus mantai.

Zaudējumu atlīdzināšana

Zaudējumus atlīdzina tā apdrošināšanas sabiedrība, kura apdrošinājusi zaudējumus nodarījušā (vainīgā) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Ja negadījumu izraisījušajam transporta līdzeklim nav derīgas OCTA polises, zaudējumus sedz Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB).

Latvijas Transportlidzeklu apdrosinataju birojs (LTAB)

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs: LTAB OCTA

OCTA sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai un Eiropas Komisijas direktīvu ieviešanai tika izveidots Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB), kurš veic sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumdošanas izmaiņu aktualizēšanu atbildīgajās institūcijās. LTAB nodrošina OCTA sistēmas sekmīgu darbību valstī atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem. LTAB darbības mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību un veicināt civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas stabilitāti un attīstību. Vairāk par LTAB.

Bonus-Malus sistēma

BM (Bonus-Malus) sistēma Latvijā tika ieviesta no 2006. gada 1. janvāra ar mērķi palīdzēt apdrošinātājiem precīzāk novērtēt katru klientu un transportlīdzekli, kā arī noteikt atbilstošu OCTA (Obligātā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana) prēmiju, balstoties uz viņu negadījumu vēsturi un risku profiliem. Šī sistēma ir izstrādāta, lai stimulētu atbildīgu braukšanas uzvedību un motivētu apdrošinātājus piešķirt zemāku prēmiju tiem klientiem, kas ir bijuši negadījumu brīvi un ir uzturējuši labu negadījumu vēsturi. Tas arī mudina apdrošinātājus būt uzmanīgiem un pārdomātiem, kad noteic prēmijas tiem klientiem, kuri ir bijuši iesaistīti negadījumos vai ir rādījuši negatīvu negadījumu vēsturi. Bonus-Malus sistēma nodrošina līdzsvarotu pieeju prēmiju noteikšanā, kas balstīta uz klienta riska profilu un atbildīgas braukšanas prasmi, tādējādi veicinot drošību un uzvedību ceļu satiksmē. Varāk par BM sistēmu.

OCTA apdrošināšanas sabiedrības

Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir 9 apdrošināšanas kompānijam. Pilns saraksts.

Ar ko atšķiras OCTA un KASKO

OCTA – cietušai pusei, KASKO – pašam. OCTA gadījumā Jūs apdrošināt savu atbildību, ja izraisāt ceļu satiksmes negadījumu vai nodarāt kādus zaudējumus citai personai vai tās īpašumam. Jūsu OCTA segs zaudējumus citai personai, ne Jums. OCTA apdrošināšana ir obligāta, KASKO atšķirībā no OCTA apdrošināšanas ir brīvprātīga.

Kas ietekmē OCTA polises cenu?

OCTA cenas mēdz atšķirties. Tas izskaidrojams ar vairākiem nozīmīgiem faktoriem, kas tiek ņemti vērā, no sakot to, cik OCTA maksās konkrētā transportlīdzekļa īpašniekam:

  • Transportlīdzekļa īpašnieka braukšanas vēsture – Bonus-Malus (BM klase)
  • Transportlīdzekļa pilnā masa un tips
  • Mērķis, kādam auto tiks izmantots (piemēram, kā taksometrs)
  • Laiks, uz kādu iegādāta OCTA polise. Jo tas ilgāks, jo izdevīgāka būs apdrošināšanas cena
  • Transportlīdzekļa īpašnieka juridiskais statuss (fiziska vai juridiska persona)
  • Transportlīdzekļa reģistrācijas vieta (pilsēta vai reģions)
  • Transportlīdzekļa vadītāja vecums

OCTA saskaņotais paziņojums

Saskaņotais paziņojums (SP) ir veidlapa (veidlapu komplekts), kurā tiek aprakstīti ceļu satiksmes negadījuma apstākļi, kuriem piekrīt abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji, to apliecinot ar saviem parakstiem. Saskaņotais paziņojums dod iespēju bez policijas iesaistīšanas izlemt ceļu satiksmes negadījumos cietušo prasības par materiālo zaudējumu kompensāciju no apdrošināšanas līdzekļiem. SP var iesniegt arī elektroniski Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja OCTA mobilajā lietotnē.

Braukšana bez OCTA polises

Vadot transportlīdzekli bez OCTA polises, vadītājs pakļauj sevi daudziem būtiskiem riskiem, to starpā:

  • naudas sods par transportlīdzekļa vadīšanu bez OCTA polises;
  • materiālā atbildība par iespējamiem kaitējumiem trešajām personām un to mantai.

OCTA darbības valstis

OCTA polise darbojas Latvijā un citās Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs: Igaunijā, Lietuvā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Andorā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Islandē, Itālijā, Īrijā, Maltā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Kiprā, Apvienotajā Karalistē, Lihtenšteinā un Luksemburgā. Dodoties uz Albāniju, Baltkrieviju, Izraēlu, Irānu, Krieviju, Maroku, Moldovu, Maķedoniju, Tunisiju, Turciju vai Ukrainu, Tev ir jāiegādājas Zaļā karte.

Zaļā karte

Zaļā karte ir starptautisks apdrošināšanas līgums, kas attiecas uz transportlīdzekli, kas piedalās ceļu satiksmē valstī, kura ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts. Šis apdrošināšanas līgums ir spēkā visās Zaļās kartes sistēmas dalībvalstīs, kuras ir norādītas uz apdrošināšanas līguma priekšpuses.

Lai izbrauktu uz noteiktām valstīm, Zaļā karte ir nepieciešama. Tā ir obligāta, ja vēlaties ceļot uz valstīm kā Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Baltkrieviju, Izraēlu, Irānu, Maroku, Moldovu, Maķedoniju, Melnkalni, Krieviju, Tunisiju, Turciju un Ukrainu.

Zaļā karte nodrošina Jūsu aizsardzību attiecībā uz trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, un kas ir Jūsu vainas dēļ. Tas nozīmē, ka, ceļojot ar savu transportlīdzekli ārpus valsts robežām, Zaļā karte sniedz finansiālu atbalstu un atbildību par zaudējumiem, ko Jūsu transportlīdzeklis varētu nodarīt citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Tas ir svarīgs apdrošināšanas dokuments, kas nodrošina mieru prātam, ceļojot un piedaloties ceļu satiksmē, un tas ļauj Jums baudīt ceļojumu, zinot, ka Jūsu transportlīdzeklis ir pienācīgi apdrošināts un Jums ir nodrošināta atbilstoša aizsardzība.

Kas ir OCTA?