OCTA apdrošināšana ∙ Bonus-Malus sistēma Latvijā

Bonus-Malus sistēma

OCTA - LTAB - Bonus-Malus sistēma Latvijā. Noskaidro savu BM klasi.
Bonus-malus klases aprēķins

BONUS-MALUS sistēma ir apdrošināšanas nozares prakse, kas tiek izmantota, lai noteiktu OCTA (Obligātā civiltiesiskā atbildības) apdrošināšanas prēmiju apmēru. Šī sistēma balstās uz autovadītāja apdrošināšanas vēsturi un tās mērķis ir veicināt drošu braukšanu un apbalvot atbildīgus autovadītājus. Tādējādi bonus-malus sistēma veicina vispārējo ceļu satiksmes drošību un atbildīgu braukšanu.

Kā tas darbojas:

  1. Bonus: Sistēma balstās uz “bonus” (labvēlīgu) un “malus” (nelabvēlīgu) klases principu. Ja autovadītājs nav bijis saistīts ar ceļu satiksmes negadījumiem un nav radījis bojājumus, viņš saņems bonusa klasi ar zemāku prēmiju.
  2. Malus: Ja autovadītājs bijis iesaistīts negadījumos vai ir bijuši bojājumi, tas var izraisīt prēmijas paaugstināšanos, iegūstot malus klasi ar augstāku prēmiju.
  3. Klases maiņa: Pēc katras polises atjaunināšanas vai jauna apdrošināšanas noslēgšanas tiek noteikta bonusa vai malus klase atbilstoši autovadītāja apdrošināšanas vēsturei. Ja autovadītājs ir bijis bez negadījumiem, viņš var tikt “augstināts” uz bonusa klasi ar zemākām prēmijām. Savukārt, negadījumu gadījumā autovadītājs var tikt “dēgradēts” uz malus klasi ar augstākām prēmijām.

Bonus-malus sistēma motivē autovadītājus būt piesardzīgiem un veicināt drošu uzvedību uz ceļiem, jo zemākas prēmijas ir atalgojums par beznegadījumiem un atbildīgu autovadīšanu. Tas veicina kopējo ceļu satiksmes drošību un palīdz samazināt negadījumu skaitu.

Bonus-Malus klases

Bonus-malus klases ir OCTA sistēmas svarīgas komponentes, kuru uzdevums ir nodrošināt pamatotu novērtējumu apdrošināšanas riskam. BM sistēmā ir noteiktas 17 bonus-malus klases:

  • 6. Klase. (Jaunslēguma BM klase) Šī ir BM sistēmas sākuma klase, kuru piešķir transportlīdzeklim, kuram OCTA polise tiek iegādāta pirmo reizi
  • 1- 5 klase. Augstāka riska (Malus) klase, kuru piešķir transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir izraisījuši ceļu satiksmes negadījumus
  • 7-17 klase. Zemāka riska (Bonus) klases, kuru piešķir transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri regulāri ikgadu iegādājas OCTA apdrošināšanas polises un, kuri nav izraisījuši ceļu satiksmes negadījumus

Visiem BM subjektiem BM klases tiek pārrēķinātas reizi kalendāra gadā – 15. septembrī.