OCTA ∙ OCTA BUJ (Jautājumi un atbildes)

Biežāk uzdotie jautājumi par OCTA apdrošināšanu

Biežāk uzdotie jautājumi par OCTA

Ir svarīgi zināt, kas ir OCTA, jo tas palīdz izprast, kāpēc tā ir obligāta un kādas ir sekas, ja neesat apdrošinājis savu transportlīdzekli.

Kas ir OCTA apdrošināšana?

OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Vairāk…

Vai OCTA ir obligātā?

Jā, OCTA ir obligāta visiem motorizētajiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē Latvijā.

Cik reizes var sodīt par OCTA neesamību?

Par OCTA neesamību var sodīt vairākas reizes. Ja OCTA neesamība konstatēta ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, – sods īpašniekam tiek piemērots par katru pārkāpuma fiksēšanas reizi (visos gadījumos tā īpašniekam tiek piemērots minimālais naudas sods – 350 eiro). Līdz šim tiesu instancēs nav ticis atcelts neviens Valsts policijas lēmums par vairākkārtēju sodu piemērošanu, arī tad, ja OCTA pārkāpumi fiksēti vienas dienas vai pat vienas stundas laikā.

Vai OCTA polisei jābūt līdzi?

Saskaņā ar esošo normatīvo regulējumu, nav nepieciešams ņemt OCTA polisi līdzi, ceļojot pa Latviju. Ceļu policija var pārbaudīt polises spēkā esamību, izmantojot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru datu bāzē. Tomēr, dodoties uz ārzemēm, nepieciešams ņemt līdzi oriģinālo OCTA polisi.

Kur iespējams iegādāties polisi?

OCTA polises iespējams iegādāties no LTAB licencētām apdrošināšanas sabiedrībām (Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, If, Ergo, Gjensidige, Seesam Latvia, Compensa, BTA), pie apdrošināšanas aģentiem un apdrošināšanas starpniekiem — apdrošināšanas brokeriem.